YUVIKA Bidhara Lakdi Powder - Vidhara Powder - Argyreia Nervosa - Sindhi Kachri
YUVIKA Bidhara Lakdi Powder - Vidhara Powder - Argyreia Nervosa - Sindhi Kachri
YUVIKA Bidhara Lakdi Powder - Vidhara Powder - Argyreia Nervosa - Sindhi Kachri
YUVIKA Bidhara Lakdi Powder - Vidhara Powder - Argyreia Nervosa - Sindhi Kachri

YUVIKA Bidhara Lakdi Powder - Vidhara Powder - Argyreia Nervosa

Regular price Rs. 399.00 Sale price Rs. 199.00
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

VIDHARA LAKDI POWDER - BIDHARA WOOD POWDER - ELEPHANT CREEPER - ARGYREIA NERVOSA
Form: Dried Raw Herb
Other Names: Samudrashosh, Bidara, Vidhara,Elephant creeper, Bichtarak Guguli, Samundar sosh, Samnudra balli,Samudrapacha, Samudrasoah, Ambagar, Samudrapela