YUVIKA Kikar Phali - Babool Phali - Acacia Nolotica - Sindhi Kachri
YUVIKA Kikar Phali - Babool Phali - Acacia Nolotica - Sindhi Kachri
YUVIKA Kikar Phali - Babool Phali - Acacia Nolotica - Sindhi Kachri
YUVIKA Kikar Phali - Babool Phali - Acacia Nolotica - Sindhi Kachri

YUVIKA Kikar Phali - Babool Phali - Acacia Nolotica

Regular price Rs. 149.00
Unit price  per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

KIKAR PHALI - BABUL FALI - BABOOL PHALI - ACACIA NILOTICA
Form: Dried Raw Herb
Other Names: Samaghe ‘Arabee, Aqaaqiyaa, Akakia, Indian Gum-arabic, Gum Acacia, Babul, Wattle Bark, Babool, Gummiarabicabaum, Arabischer Gummibaum, Kaloabaval, Baval, Keekar, Kikar, Babul, Babool, Babla, Babur, Sak, Acacia arabica Willd, Khare-Mughilan, Vabboola, Vabbula, Barbura, Babula, Babul, Gond Babul, Gond Kikar, Khadir, Kala Babool, Kala Kikar